vrijdag 15 maart 2013

Masterclass OU dag 3

Vandaag rust aan het front.

Om 15.00uur hebben we live verbinding met de studio OU en werd Saskia Brand geïnterviewd.
Zoals je ziet ging het over informatievaardigheden, terwijl Saskia duidelijk uiteenzette wat het belang hiervan is, was er tegelijkertijd een chat mogelijkheid.
De vragen die daar gesteld werden zijn ook grotendeels aan de orde gekomen in het filmpje.

Alles bij elkaar een mooie mix deze 3 dagen. Nu weekend, krijgt een en ander mooi de tijd om te  bezinken. Na het weekend volgen nog 2 dagen, ik kijk ernaar uit.

ps Het filmpje is te zien op:
USTREAM

donderdag 14 maart 2013

Masterclass OU dag 2

Probleemstelling - dag 2
Probleemstelling: Bij het ontwerpen van instructie om leerlingen te stimuleren kritisch met internetbronnen en informatie om te gaan, zijn verschillende opties mogelijk: 1) aparte lessen in informatievaardigheden, bijvoorbeeld onder leiding van een schoolmediathecaris, of 2) geintegreerde lessen waarin naast vakinhoud ook aandacht is voor informatievaardigheden. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Hier eindigt vandaag de masterclass mee, ik ben erg benieuwd welke mening jij als lezer hierover hebt.Voordat we tot de probleemstelling kwamen, hebben we een aantal studies vergeleken en vervolgens zelf een lesvoorbeeld gemaakt.
Ik zal vandaag als blog gewoon mijn opdrachten hier toevoegen en eventuele reacties afwachten.

Used studies:
  1.  Kuiper, E., Volman, M.L.L. & Terwel, J. (2009). Developing Web literacy in collaborative inquiry activities. Computers and Education, 52, 668-680. (download)
  2.  Raes, A., Schellens, T., De Wever, B., & Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding information problem solving in Web-based collaborative inquiry learning, Computers & Education, 59(1), 82-94. (download)
  3.  Stadtler, M. & Bromme, R. (2008). Effects of the metacognitive computer-tool met.a.ware on the web search laypersons. Computers in Human Behavior, 24, 716-737. (download)
  4.  Walraven, A., Brand-Gruwel, S., & Boshuizen, H.P.A. (2010). Fostering transfer of web searchers’ evaluation skills: A field test of two transfer theories. Computers in Human Behavior, 26, 716-728. (download)
  5.  Wopereis, I., Brand-Gruwel, S., & Vermetten, Y. (2008). The effect of embedded instruction on solving information problems. Computers in Human Behavior, 24, 738-752. (download)


Target group
Aspects taught to develop information problem solving (IPF)skills
Principles of instruction
Effects of intervention
1
Primary education. 5the grade students
Development of  web literacy.
Web searching skills
Web reading skills
Web evaluation skills
Collaborative inquiry activities; The project  used was on the subject of ‘health food’. Out of the real world, meaningful and challenging. A socio-cultural approach.

All classes, but one, show knowledge gain.
2
Secondaryschool students who are learning sience. Mixed gender and prior knowledge
Improve domain-specific knowledge and metacognitive awareness during IPS
Scaffolding; teacher-enhanced, technology-enhanced and both together.

(Vygotsky; socio-cultural approach)


Multiple scaffolding enhance knowledge acquisition and metacognitive awareness in mixed groups students
3
Laypersons
Internet research
A metacognitive computer-tool ‘met.a.ware’.  It supports internet research for medical information.
the tool helps to structure the information for the layperson, it support the internet research.
4
Secondary education students (age 14-15)
A complex cognitive skill; evaluating results. Especially the knowledge and use of evaluation criteria.
Two programs related to transfer theories.
1.     Development of a rich knowledge structure (mindmapping f.e.)
2.     Paying explicit attention to the various steps in a IPS-process (process worksheets f.e.)
Both the programs enable the transfer. 
It is possible to teach the use of evaluation skills in a way that students transferre it to new situations or tasks.
5
Distance education students psychologie
IPS skills; identify information needs, locate corresponding information sources, extract and organize relevant information from each source and synthesize information from a variety of sources.
Explicit and intensive instruction of IPS embedded in the course.
the students regulate the IPS process more often than students without extra instruction.


Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat aandacht besteden aan informatievaardigheden leerlingen en studenten helpt om deze complexe cognitieve taak uit te voeren.
Deze “aandacht” kan op verschillende wijze vorm gegeven worden. Heel expliciet (5) bij de lesopdrachten instructies geven mbt de informatievaardigheden, het inbedden in je onderwijs. Hierbij kan het Zes-fasen-model; Definiëren, Zoeken, Selecteren en beoordelen, Verwerken, Presenteren en Evalueren een mooie kapstok zijn.
Van groot belang is dat de studenten het geleerde ook toegaan passen op andere situaties dan waarin het geleerd wordt. Dit blijkt ook zo te werken uit bovenstaande tabel (4), het leren gebruiken van ‘mindmaps’ of het aanbieden van ‘werkstaten’ kan in allerlei verschillende vakgebieden gebruikt worden.
Ook blijkt het te werken (1, 2) om de opdrachten te baseren op ‘real life’ zaken waar de leerlingen en studenten mee te maken hebben. Projecten die voor hen betekenisvol en uitdagend zijn, in de zone van de naaste ontwikkeling, leiden tot kennisverdieping –verbreding. Het leidt ook tot het zich bewust zijn (metacognitie) van de vaardigheden, strategieën (dwz. werkwijzen) die nodig zijn om het zoeken naar de informatie effectief uit te voeren.  In de klas een groepsgesprek over een bepaald onderwerp houden en uitdiepen samen bespreken hoe je het uit kunt zoeken en de leerlingen in groepjes samen laten werken en onderzoeken hoe dat dan werkt op de computer is hiervoor een mogelijkeid. Uitdagen en belonen! Voor een goede transfer is het bij studenten HBO bijvoorbeeld van groot belang dat de vaardigheid steeds gebed is in de vakinhoud behorende bij het beroep.
Ook het gebruik maken van computerprogramma’s die de informatieve structureren en vervolg stappen aanreiken (3) helpen om te komen tot de juiste informatie. De studenten leren gebruik te maken van zoekprogramma’s, ze te wijzen op de verschillende zoekprogramma’s en wanneer welke te gebruiken kan een goed hulpmiddel zijn voor een kritisch webgebruik.

woensdag 13 maart 2013

masterclass "Hoe maak ik van mijn leerlingen kritische weggebruikers"

Dag 1:

Start van de masterclass die ik volg via de @OU_Nederland, #celstec.
De leerdoelen spreken mij aan dus we gaan ertegen aan deze week.

De deelnemers aan de masterclass verschillen in leerbehoeften, voorkennis en werkcontext. De opzet is dan ook zo gekozen dat u voor een groot deel zelf uw leerdoelen kunt bepalen rond de gekozen thematiek. In de intake vragenlijst wordt u ook gevraagd welke doelen u precies voor uzelf heeft. De masterclass is zo ingericht dat u ten minste het volgende kunt bereiken:
  • u verwerft kennis van de belangrijkste methoden en theorieën ten aanzien van de thematiek;
  • u wisselt kennis en ervaring uit over de thematiek met anderen in de masterclass;
  • u verwerft een basis om het besprokene toe te passen in de eigen beroepspraktijk;
  • u kunt rapporteren, discussieren en reflecteren op de thematiek.


De oriëntatie op de masterclass is gestart. Het invullen van de vragenlijst de eerste actie. 
Hetgeen vervolgens als informatie literatuur en filmpjes wordt voorgeschoteld is smullen voor mij. Het meeste is in meer of mindere mate bekend en het fijne daaraan is dat er veel "AHA-erlebnissen"  ontstaan. 
Voordeel van deze masterclass vind ik nu al dat ik opgedragen krijg wat er moet gebeuren. En voor mij is dat een mooi duwtje in de rug om de tijd vrij te maken om me te verdiepen in een onderwerp. Het is net als zwemmen, een hobby van mij, als je eenmaal in het bad ligt en zwemt is het heerlijk! 
Ik hoop tot komende woensdag elke dag een heerlijke 'plons' te maken.
De opdracht bij de orientatie was om een antwoord te geven op de vraag: 
"Onderwijs in informatievaardigheden en vooral onderwijs in het kritisch gebruik van internetbronnen is noodzakelijk. Vraag is hoe we dit onderwijs het beste kunnen vormgeven. Wat is uw mening hierover?"
Het antwoord hierop staat als reactie onder de betreffende site, maar ook hier.
Als HBO-docent heb ik mede het vak informatievaardigheden voor de opleiding pedagogiek ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit als project gekoppeld aan het project "taalontwikkelend onderwijs" (lectoraat 'ontwikkelingsgericht onderwijs'-Hogeschool Inholland). 
Het goed kunnen analyseren van een probleem is een samenspel tussen taalvaardigheid, kennis en cognitie. Een goede analyse is weer van belang voor het zoeken naar de oplossing zoals ook in het model van Brand-Cruwel wordt uitgelegd.  Jeroen Clemens vanuit mijn ervaring kan ik van harte de stelling ondersteunen dat tekstbegrip een essentiële vaardigheid is. De studenten, vers van de Havo, behoren hier in ondersteund te worden en vanuit ons project bleek uit het opdrachtsverslag dat de student beter analyseerde en kritischer informatie had verwerkt.

donderdag 14 februari 2013

#edcmooc charleslagendijk

This is my picture for week 3 of e-learning and digital cultures.
It's the "digital human" Charles Lagendijk.
I made this picture with www.gimp.org out of 3 pictures.

About the picture:

This is Charles Lagendijk (famous Dutch painter) "digital self", question is: what is human? His vague physical image in the background, the representation of his "self" in his work or eventually the QR code on the foreground.
It strikes me that the part most digital and the least human (the QR-code) points
most clearly to him as a physical human being with the specific human trait .. creating.

woensdag 13 februari 2013

Utopia? Dystopia? #edcmooc

Utopia or Dystopia...that's the question

For me in my work as a lecturer I want to believe in Utopia, but a lot of my colleagues want to believe in Dystopia.
The truth I think is somewhere in the middle.
But I agree with Marc Prensky (2001), we are digital immigrants as lecturers of my age.


For now I like to use the digital environment, I want to use e-learning for my purpose, and I need your help!
For my master students of pedagogics I like to bring the big big world into theirs. Because of the fact that they all have work, a family and a lack of time, internationalisation has to be "at home".

I think of I kind of circle for master students of different universities. They can post their thesis and will receive feedback from the other students and of course also give feedback themselves.
That's were you come in, are you a lecturer at an university familiar with child psychology, pedagogics, social work or healthcare management?
Do you want to help me and cooperate in a kind of collaboration to manage a kind of circle I mentioned?!I hope so!!! I like to believe (for now) in the utopian claim of Hand and Sandywell (2002): "Information technologies are intrinsically neutral, but inevitably lend themselves to democratizing global forces of information creation, transfer and dissemination."

maandag 19 november 2012

So let's start E-learning.

It's really exiting to be part of a group educationalists who like e-learning as big as our #edcmooc.
It's also a challenge to write down my thoughts in Englisch, I'm not very good in that.
Talking....no problem but writing is another thing....but I'll be better during the course I hope (and suppose).

I'm Carla 48 years old from the Netherlands. MSc in education and childstudies. At Inholland university of applied sience I was responsible for E-learning and internationalisation. So it wasn't a big stap to choose this course.